WYSOKIE OPŁATY ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

WYSOKIE OPŁATY ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Obecnie koszt związany z utrzymaniem gospodarstwa rolnego to znaczna część budżetu. Finansowanie prądu bardzo często sięga poziomu 25% - kosztów gospodarstwa wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie produkcji rolnej i hodowlanej. W dzisiejszych czasach korzystamy w trakcie naszej codziennej pracy z szeregu energochłonnych urządzeń i maszyn. Opłaty za prąd wynikające z wykorzystania technologii są bardzo wysokie i pochłaniają znaczną część budżetu w rolnictwie oraz hodowli.

FOTOWOLTAIKA DLA ROLNICTWA

FOTOWOLTAIKA DLA ROLNICTWA

Instalacja systemu fotowoltaicznego daje nam wymierne korzyści w naszym gospodarstwie rolnym, hodowlanym. Finanse przeznaczone na opłaty za prąd to pieniądze, wydane bezpowrotnie. Inwestując, a następnie wykorzystując własną elektrownię środki finansowe przeznaczone wcześniej na koszty opłat energetycznych, możemy przeznaczyć na inne inwestycje – zawsze się takie znajdą w celu rozwoju lub unowocześnienia naszego gospodarstwa. Posiadany system fotowoltaiczny i prąd wytwarzany z paneli PV pozwoli nam uzyskać bezpieczeństwo i niezależność dzięki własnej produkcji prądu.

 

Rolnictwo w sposób szczególny potrzebuje prądu w jak najlepszej cenie. Kolejnym walorem jest alokacja naszego systemu fotowoltaicznego na budynkach gospodarczych, które posiadają duże powierzchnie dachowe, czy areał do instalacji gruntowej, co zapewnia spore uzyski. 

PROGRAM AGROENERGIA LUB PODATEK ROLNY

PROGRAM AGROENERGIA LUB PODATEK ROLNY

Program AgroEnergia daje nam dofinansowanie inwestycji w system fotowoltaiczny jako nowe źródło energii elektrycznej instalacji o mocy 10-50 kWp. W programie mogą brać udział gospodarstwa rolne i hodowcy indywidualni, za których uważa się osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub dzierżawcami nieruchomości rolnej. Powierzchnia użytków rolnych nie może być większa niż 300 ha. Następny warunek to: konieczność zamieszkiwania od przynajmniej 5 lat w gminie na terenie, której znajduje się jedna z nieruchomości wchodząca w skład gospodarstwa na terenie którego ma powstać instalacja fotowoltaiczna. Dofinansowaniu nie podlegają zwiększenia mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej oraz montaż przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Program AgroEnergia to dotacja lub pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


W przypadku dofinansowania, jego maksymalna wysokość może pokryć do 20% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowaniu podlegają inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej i energii cieplnej, takie jak: systemy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe i wodne, a także pompy ciepła o zainstalowanej mocy 10-50 kWp.

 

Każde gospodarstwo rolne, montując system fotowoltaiczny ma możliwość odliczenia do 25% zainwestowanych kosztów instalacji od podatku rolnego (art. 13 Ustawy o podatku rolnym 2017 (Dz.U. 2016, poz. 617). Proszę pamiętać, że w przypadku możliwości skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu AgroEnergia.

DLACZEGO SWÓJ SYSTEM FOTOWOLTAICZNY ?

DLACZEGO SWÓJ SYSTEM FOTOWOLTAICZNY ?

  • Niezależność i bezpieczeństwo związane z posiadaniem własnej elektrowni
  • Kwota systemu fotowoltaicznego zredukowana w podatku rolnym
  • Znaczna redukcja kosztów prowadzenia gospodarstwa
  • Ekologia dla naszego domu, rodziny, gospodarstwa, oraz sąsiedztwa

Instalacja fotowoltaiczna to nie tylko nasze zyski, prestiżowy, nowoczesny i estetyczny wygląd posesji ale również dbałość o ekologię i nasze środowisko naturalne w otoczeniu naszej rodzinny i sąsiedztwa.