Zasada produkcji prądu w naszej instalacji fotowoltaicznej

Dzięki promieniom słonecznym wytwarzamy energię elektryczną w instalacji fotowoltaicznej. Pozyskane promienie słoneczne docierające do modułów PV wywołują ruch elektronów. Dzięki temu powstaje prąd stały, który przesyłany jest do inwertera przetwarzającego go na prąd zmienny, który płynie w gniazdkach elektrycznych naszego gospodarstwa. Napięcie wytwarzane przez system fotowoltaiczny wypiera to, które płynie z sieci firmy energetycznej. Nadwyżki prądu z naszej produkcji zostają odnotowane (magazynowane) przez zakład energetyczny dzięki licznikowi dwukierunkowemu. Na podstawie bilansu rocznego następuje rozliczenie z zakładem energetycznym.

działanie instalacji fotowoltaicznej

Jak wytwarzamy prąd w naszej instalacji fotowoltaicznej

Po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej zakład energetyczny dokonuje wymiany tradycyjnego licznika prądu na licznik dwukierunkowy. Licznik dwukierunkowy umożliwia odczyt wskazania energii, którą produkujemy i konsumujemy. W przypadku nadwyżki, energię wysyła do sieci publicznej. Taki bilans jest niezbędny w celu rozliczenia z zakładem energetycznym. Obecnie prosumenci, którzy wytworzą nadwyżki energii nie mogą jej odsprzedawać – wysyłane są do sieci publicznej. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii rozliczenie z zakładem energetycznym i prosumentem odbywa się na zasadzie kWh = kWh. To znaczy, że nie możemy otrzymać zapłaty w formie finansowej za nadprodukcję prądu, który przesyłamy do sieci. Firmy energetyczne rozliczają się za pomocą energii elektrycznej. Dlatego bardzo ważne jest, aby moc instalacji była dobrana w 100% zapotrzebowania naszego gospodarstwa w prąd. Rozliczenie natomiast przebiega następująco:

  • Instalacja do 10 kW: 0,8 kWh za każdą wyprodukowaną 1 kWh energii
  • Instalacja do 50 kW: 0,7 kWh za każdą wyprodukowaną 1 kWh energii

Dlatego w celu zaspokojenia pełnego zapotrzebowania w energię elektryczną planujemy instalację fotowoltaiczną odpowiednio mocniejszą tzn.:

  • Instalacja do 10 kW + 20% mocy
  • Instalacja do 50 kW + 30% mocy

Nasz instalacja fotowoltaiczna zasilana jest promieniami słońca, dlatego prosumenci, którzy wyprodukują nadmiar energii latem, mogą korzystać z niej jesienią i zimą, gdy słońce świeci o wiele słabiej. Będąc prosumentem mamy prawo do wykorzystania wytworzonej nadwyżki energii w ciągu 12 miesięcy, licząc od momentu podłączenia do sieci publicznej.