Naszym klientom pomagamy doradzić następnie przejść przez procedurę finansowania systemu fotowoltaicznego bez dodatkowego obciążenia przypływów pieniężnych i płynności. Na stałe współpracujemy z bankami i instytucjami finansowymi, które na korzystnych warunkach w prosty i zarazem szybki sposób udzielą kredytu lub leasingu na instalację fotowoltaiczną. Dzięki takiemu rozwiązaniu zamieniamy strumień pieniędzy, który obecnie płynie na konto zakładu energetycznego. Inwestując w fotowoltaikę kierujemy go na naszą inwestycję. Bardzo często nasi klienci wybierają raty kredytu lub leasingu, które nie przewyższają dzisiejszego rachunku za energię elektryczną.

 

Kredyt i leasing dla firm

Kredyt i leasing dla firm

Obecnie banki posiadają ofertę skierowaną dla firm zdecydowanych na inwestycje związane z ekologicznymi rozwiązaniami. Wśród gamy oferowanych usług znajduje się również leasing lub pożyczka dla firm na budowę systemu fotowoltaicznego. W ramach kredytu przedsiębiorca może sfinansować montaż systemu modułów PV czy pompy ciepła wraz z instalacją. Dodatkowym atutem programu jest wprowadzenie w nim procedury uproszczonej, która pozwala przedsiębiorcom zaoszczędzić czas związany z przygotowaniem wniosku oraz przyspieszyć realizację inwestycji.
Prognozy banków przewidują możliwość skorzystania nawet do 250 tys. złotych w ramach leasingu na montaż systemu OZE. Maksymalny okres finansowania w tym przypadku wynosi do 6 lat.

 

Korzyści leasingowania własnego systemu fotowoltaicznego, pompy ciepła:

 • możliwość budowy instalacji bez angażowania środków firmowych
 • system fotowoltaiczny w leasingu sam na siebie zarabia
 • bezobsługowy system ogrzewania oraz c.w.u.
 • liczne ulgi i zmniejszenie podatku
 • rozliczenie VAT w wielu częściach
 • leasing operacyjny instalacji fotowoltaicznej zaliczamy do składników majątku
Kredyt dla osoby fizycznej

Kredyt dla osoby fizycznej

Wsparcie w kredytu dla osób fizycznych następuje na dogodnych warunkach. Ratę spłacasz co miesiąc w wysokości ustalonej wcześniej z doradcą bankowych. W większości przypadków jest ona podobna do rachunków za prąd. Możliwość okresu kredytowania to 10 lat. Klient otrzymuje gwarancje stałej raty.

Program „Mój Prąd”

Program „Mój Prąd”

Według informacji opublikowanych na oficjalnej stronie programu, Mój Prąd 6.0 będzie kontynuowany w 2024 roku. Ma to związek nie tylko z ogromną popularnością poprzednich edycji, ale również z faktem, iż inwestycja w odnawialne źródła energii pozostaje bardzo istotną kwestią dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Inwestycja w zeroemisyjną energetykę bowiem to nie tylko troska o środowisko, ale również o niższe rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych.

Od lipca 2024 mamy rozliczenie godzinowe, a co za tym idzie magazynowanie energii, gdy stawka za kWh będzie niska, a sprzedawanie, gdy będzie droga stanie się idealnym sposobem na zwiększenie opłacalności rozwiązań OZE.

Mój prąd  - zaletą tego programu jest dofinansowanie nie tylko do mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale też systemów HEMS i EMS, które nabrały znaczenia po wprowadzeniu rozliczeń w systemie net-billingu. Program przewiduje dofinansowanie do fotowoltaiki na poziomie do 50% kosztów kwalifikowanych.

Dotacje przewidziano na:

- mikroinstalacji fotowoltaicznej,

- magazyny energii,

- magazyny ciepła,

- systemu HEMS lub EMS.

Adresatami są klienci indywidualni. Wysokość dopłaty do paneli fotowoltaicznych zależy m.in. od rodzaju rozliczania w systemie net-billing lub net-metering. Nabór, następna 6.0 edycja jest w trakcie ustalania daty.

 

 

Dofinasowanie skierowane jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby z Odnawialnych Źródeł Energii. W przypadku systemu fotowoltaicznego, przed jej uruchomieniem, konieczne jest podpisanie umowy z zakładem energetycznym. Operator Sieci Dystrybucyjnej (OSD) reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej.

 

Program „Mój Prąd” to dofinansowanie do systemu fotowoltaicznego  każdej instalacji dla osoby fizycznej.

Programem objęte są instalacje o mocy od 2 kWp do 10 kWp. Do wniosku o dofinansowanie konieczne będzie załączenie:

 • Faktury na dostawę i montaż systemu fotowoltaicznego
 • dowodu zapłaty w/w faktury
 • dokumentu (protokół zakładu energetycznego) potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi pierwotnej umowy kompleksowej na dostawy prądu.
Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

To przedsięwzięcie, które zostało wprowadzone 1 stycznia 2019 r. Jest to kolejne ułatwienie dla osób, które przyczyniają się do rozwoju ekologicznych rozwiązań w Polsce. 

Beneficjenci to podatnicy, którzy są właścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Ulga przysługuje za wykonanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w tym zamontowanie instalacji fotowoltaicznej. 

 • Bonifikata przysługująca osobom fizycznym, których dochody opodatkowane są według jednolitej stawki podatku liniowego oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • Bonifikata polegająca na odliczeniu od dochodu wydatków, w ramach realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.
 • Inwestycja w termomodernizację powinna zakończyć się przed upływem 3 lat od roku, w którym nastąpił pierwszy wydatek.
 • Ulgę możemy rozliczyć w ciągu 3 lat.
Program Agroenergia

Program Agroenergia

Program ma na celu zmniejszenie zanieczyszczeń powodowanych przez działalność rolniczą i zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii w produkcji energii. Obejmuje on instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła o mocy powyżej 10 kW i poniżej 50 kW. i elektrownie wiatrowe. Program realizują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z budżetu przyznanego przez NFOŚiGW.

Program zakłada dofinansowania do systemów fotowoltaicznych dla gospodarstw indywidualnych, w których skład właścicielski lub dzierżawa nieruchomość występuje od 1 do 300 ha, przynajmniej od roku. Z dotacji mogą też skorzystać osoby prawne, mające działalność rolniczą.

Wysokość dofinansowania zależeć będzie od mocy zamontowanego systemu fotowoltaicznego i tak: 

 • od 10 do 30 kWp beneficjent może otrzymać do 20% kosztów całej instalacji, jednak nie więcej niż 15 000 zł 
 • od 30 d0 50 kWp beneficjent może otrzymać do 13% kosztów całej instalacji, jednak nie więcej niż 20 000 zł 
 • dofinansowanie obejmuje tylko instalację nowych urządzeń (wyprodukowanych nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem)
 • przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed złożeniem wniosku 

W wielu miejscach można dostać dofinansowanie na fotowoltaikę lub pompę ciepła od gmin. Warunki i wysokość dopłat będą się od siebie różnić, więc przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym regionie. 

 

Czyste powietrze 


Stały program rządowy dofinansowania do termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Przy okazji w ramach programu można dostać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej. Nie jest to więc typowa dotacja na fotowoltaikę, a tylko wsparcie dla osób modernizujących system ogrzewania. Adresatami są właściciele domów jednorodzinnych.

 

EnMS


Dofinansowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej polegającej na wymianie urządzeń służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej.


enms log