Naszym klientom pomagamy doradzić następnie przejść przez procedurę finansowania systemu fotowoltaicznego bez dodatkowego obciążenia przypływów pieniężnych i płynności. Na stałe współpracujemy z bankami i instytucjami finansowymi, które na korzystnych warunkach w prosty i zarazem szybki sposób udzielą kredytu lub leasingu na instalację fotowoltaiczną. Dzięki takiemu rozwiązaniu zamieniamy strumień pieniędzy, który obecnie płynie na konto zakładu energetycznego. Inwestując w fotowoltaikę kierujemy go na naszą inwestycję. Bardzo często nasi klienci wybierają raty kredytu lub leasingu, które nie przewyższają dzisiejszego rachunku za energię elektryczną.

 

Kredyt i leasing dla firm

Kredyt i leasing dla firm

Obecnie banki posiadają ofertę skierowaną dla firm zdecydowanych na inwestycje związane z ekologicznymi rozwiązaniami. Wśród gamy oferowanych usług znajduje się również leasing lub pożyczka dla firm na budowę systemu fotowoltaicznego. W ramach kredytu przedsiębiorca może sfinansować montaż modułów instalacji PV wraz z instalacją. Dodatkowym atutem programu jest wprowadzenie w nim procedury uproszczonej, która pozwala przedsiębiorcom zaoszczędzić czas związany z przygotowaniem wniosku oraz przyspieszyć realizację inwestycji.

Prognozy banków przewidują możliwość skorzystania nawet do 250 tys. złotych w ramach leasingu na montaż systemu fotowoltaicznego. Maksymalny okres finansowania w tym przypadku wynosi do 6 lat.

Korzyści leasingowania własnego systemu fotowoltaicznego:

 • możliwość budowy instalacji bez angażowania środków firmowych
 • system fotowoltaiczny w leasingu sam na siebie zarabia
 • liczne ulgi i zmniejszenie podatku
 • rozliczenie VAT w wielu częściach
 • leasing operacyjny instalacji fotowoltaicznej zaliczamy do składników majątku
Kredyt dla osoby fizycznej

Kredyt dla osoby fizycznej

Wsparcie w kredytu dla osób fizycznych następuje na dogodnych warunkach. Ratę spłacasz co miesiąc w wysokości ustalonej wcześniej z doradcą bankowych. W większości przypadków jest ona podobna do rachunków za prąd. Możliwość okresu kredytowania to 10 lat. Klient otrzymuje gwarancje stałej raty.

Program „Mój Prąd”

Program „Mój Prąd”

Program „Mój Prąd”, którego budżet na lata 2019-2025 wynosi 1 miliard zł działa od roku 2019. Dofinasowanie skierowane jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby z Odnawialnych Źródeł Energii. W przypadku systemu fotowoltaicznego, przed jej uruchomieniem, konieczne jest podpisanie umowy z zakładem energetycznym. Operator Sieci Dystrybucyjnej (OSD) reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej.

 

Program „Mój Prąd” to dofinansowanie do systemu fotowoltaicznego  każdej instalacji dla osoby fizycznej. Inwestując w fotowoltaikę otrzymujesz zwrot do 50% kosztów, ale nie może to być więcej niż 5 000 zł.

 

Programem objęte są instalacje o mocy od 2 kWp do 10 kWp.

 

Do wniosku o dofinansowanie konieczne będzie załączenie:

 • faktury na dostawę i montaż systemu fotowoltaicznego
 • dowodu zapłaty w/w faktury
 • dokumentu (protokół zakładu energetycznego) potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi pierwotnej umowy kompleksowej na dostawy prądu.
Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna, to przedsięwzięcie, które zostało wprowadzone 1 stycznia 2019 r. Jest to kolejne ułatwienie dla osób, które przyczyniają się do rozwoju ekologicznych rozwiązań w Polsce.

 

Żeby skorzystać z ulgi, trzeba odliczyć odpowiednią kwotę w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018. 


Beneficjenci to podatnicy, którzy są właścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Ulga przysługuje za wykonanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w tym zamontowanie instalacji fotowoltaicznej. 

 

Wysokość ulgi nie może przekroczyć łącznie 53 000 zł dla jednego podatnika w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć.

 • Bonifikata przysługująca osobom fizycznym, których dochody opodatkowane są według jednolitej stawki podatku liniowego (19%), według skali podatkowej (17% lub 32%) oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • Bonifikata polegająca na odliczeniu od dochodu wydatków, w ramach realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.
 • Inwestycja w termomodernizację powinna zakończyć się przed upływem 3 lat od roku, w którym nastąpił pierwszy wydatek.
 • Ulgę możemy rozliczyć w ciągu 3 lat.
Program Agroenergia

Program Agroenergia

Program ma na celu zmniejszenie zanieczyszczeń powodowanych przez działalność rolniczą i zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii w produkcji energii. Obejmuje on instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i elektrownie wiatrowe. 


Program zakłada dofinansowania do systemów fotowoltaicznych dla gospodarstw indywidualnych, w których skład właścicielski lub dzierżawa nieruchomość występuje od 1 do 300 ha, przynajmniej od roku. 


Wysokość dofinansowania zależeć będzie od mocy zamontowanego systemu fotowoltaicznego i tak:

 • od 10 do 30 kWp beneficjent może otrzymać do 20% kosztów całej instalacji, jednak nie więcej niż 15 000 zł
 • od 30 d0 50 kWp beneficjent może otrzymać do 13% kosztów całej instalacji, jednak nie więcej niż 20 000 zł
 • dofinansowanie obejmuje tylko instalację nowych urządzeń (wyprodukowanych nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem)
 • przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed złożeniem wniosku 

Rozpoczęcie naboru jest planowane na koniec 2020 r. Informacja o dokładnej dacie pojawi się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 


W wielu miejscach można dostać dofinansowanie na fotowoltaikę od gmin. Warunki i wysokość dopłat będą się od siebie różnić, więc przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym regionie.